Over ons

De oudervereniging (kortweg OV) is de ouderbelangenvereniging van de leerlingen van het Barlaeus Gymnasium. De OV bestaat uit 7 leden, allemaal ouders van Barlaeanen. De vereniging levert een actieve bijdrage aan de bijzondere en vormende jaren van alle leerlingen, o.a. door het investeren en bijdragen aan bestaande en nieuwe projecten op school. Zie de pagina Activiteiten. Met deze activiteiten helpt de OV het unieke Barlaeus-gevoel te versterken voor iedere leerling.

Jaarlijks wordt op de algemene vergadering de hoogte van de vrijwillige bijdrage aan dit fonds vastgesteld. Door het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage wordt iedere ouder automatisch lid. De vergaderingen zijn openbaar.

De jaarverslagen vindt u in het besloten deel van de Barlaeus website - zie rechtsboven. De notulen van de vergaderingen kunt u opvragen via: obarlaeus@barlaeus.nl.