Nieuws

Vacature

De oudervereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Invulling van de portefeuille vindt plaats in overleg met de kandidaat. De inspanning komt neer op actieve bijdrage aan de organisatie van de beroepenmarkt, maandelijkse besprekingen met het bestuur en de rector, inventariseren en beoordelen van aanvragen voor extra-curriculaire activiteiten, aanwezig zijn bij de maandelijkse koffie op vrijdagochtenden en overige voorkomende taken. Bij interesse graag voor 31 maart uw motivatie sturen naar obarlaeusgymnasium@barlaeus.nl.